Tuyển Dụng

Vị trí tuyển dụng
Số lượng cần tuyển
Thời gian tuyển dụng
KIẾN TRÚC SƯ CHỦ TRÌ QUY HOẠCH
1
24/12/2020

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Chủ trì các dự án quy hoạch từ concept đến triển khai hồ sơ 1/500.


Điều phối các bộ môn hạ tầng liên quan


Báo cáo trực tiếp phương án cho chủ đầu tư các cơ quan ngành liên quan


Kiểm tra, điều phối để đảm bảo dự án đúng tiến độ.


Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.


YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Tốt nghiệp Đại học


Trên 5 năm kinh nghiệm


Có kinh nghiệm làm các dự án lớn, nắm vững các quy định liên quan về hồ sơ quy hoạch 1/2000, 1/500.


Giao tiếp tiếng Anh tốt. Đã có kinh nghiệm làm việc với đối tác nước ngoài là một lợi thế


Thành thạo các phần mềm đồ họa như Autocad, sketch up, Photoshop…thành thạo Revit là một lợi thế.


CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ:

Được tham gia các dự án lớn và làm việc với các đối tác nước ngoài, các chủ đầu tư lớn.


Lương thỏa thuận, thưởng theo kết quả kinh doanh công ty vào cuối năm


Đảm bảo các chế độ chính sách theo quy định nhà nước


MỨC LƯƠNG: TỪ 15.000.000 VNĐ – 25.000.000 VNĐ (HOẶC THỎA THUẬN)

LIÊN HỆ: MR. JOHNNY (HUẤN), EMAIL: hr@vogiacorp.vn, MOBILE: 0902490701

KIẾN TRÚC SƯ QUY HOẠCH
1
24/12/2020

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Lên phương án ý tưởng quy hoạch theo yêu cầu của chủ trì thiết kế


Báo cáo phương án quy hoạch cho chủ đầu tư, cơ quan nhà nước


Lập tiến độ, triển khai các hồ sơ quy hoạch 1/2000, 1/500


Phối hợp các bộ môn hạ tầng liên quan


Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.


YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Tốt nghiệp Đại học


Trên 3 năm kinh nghiệm


Có kinh nghiệm làm các dự án lớn, nắm vững các quy định liên quan về hồ sơ quy hoạch 1/2000, 1/500.


Giao tiếp tiếng Anh tốt. Đã có kinh nghiệm làm việc với đối tác nước ngoài là một lợi thế


Thành thạo các phần mềm đồ họa như Autocad, sketch up, Photoshop…thành thạo Revit là một lợi thế.


CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ

Được tham gia các dự án lớn và làm việc với các đối tác nước ngoài, các chủ đầu tư lớn.


Lương thỏa thuận, thưởng theo kết quả kinh doanh công ty vào cuối năm


Đảm bảo các chế độ chính sách theo quy định nhà nước


MỨC LƯƠNG: TỪ 10.000.000 VNĐ – 15.000.000 VNĐ (HOẶC THỎA THUẬN)

LIÊN HỆ: MR. JOHNNY, EMAIL: johnny@vogiacorp.vn, MOBILE: 0902490701

KIẾN TRÚC SƯ CHỦ TRÌ CÔNG TRÌNH
1
24/12/2020

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Chủ trì các dự án kiến trúc công trình từ concept đến hồ sơ thi công


Điều phối các bộ môn liên quan về kết cấu, MEP…


Báo cáo trực tiếp phương án cho chủ đầu tư và các cơ quan ban nghành liên quan


Kiểm tra, điều phối để đảm bảo dự án đúng tiến độ


Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên


YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Tốt nghiệp Đại học


Trên 5 năm kinh nghiệm


Có kinh nghiệm làm các dự án lớn, có khả năng điều phối, chủ trì các bộ môn liên quan như Kết Cấu, Cơ Điện…


Giao tiếp tiếng Anh tốt. Đã có kinh nghiệm làm việc với đối tác nước ngoài là một lợi thế


Thành thạo các phần mềm đồ họa như Autocad, sketch up, Photoshop…thành thạo Revit là một lợi thế.


CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ:

Được tham gia các dự án quy mô, và làm việc với các đối tác quốc tế, các chủ đầu tư danh tiếng.


Lương thỏa thuận, thưởng theo kết quả kinh doanh công ty vào cuối năm


Đảm bảo các chế độ chính sách theo quy định nhà nước


MỨC LƯƠNG: TỪ 20.000.000 VNĐ – 30.000.000 VNĐ (HOẶC THỎA THUẬN)

LIÊN HỆ: MR. JOHNNY, EMAIL: hr@vogiacorp.vn, MOBILE: 0902490701

KIẾN TRÚC SƯ CÔNG TRÌNH
1
24/12/2020

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Lên phương án ý tưởng kiến trúc theo yêu cầu của chủ trì thiết kế


Báo cáo phương án cho chủ đầu tư


Lập tiến độ, triển khai các hồ sơ giai đoạn từ TKCS đến hồ sơ thi công


Phối hợp các bộ môn liên quan về kết cấu, MEP…


Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.


YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Tốt nghiệp Đại học


Trên 3 năm kinh nghiệm


Có kinh nghiệm tham gia các dự án


Giao tiếp tiếng Anh tốt, đã có kinh nghiệm làm việc với đối tác nước ngoài là một lợi thế


Thành thạo các phần mềm đồ họa như Autocad, sketch up, 3DS max, Photoshop…thành thạo Revit là một lợi thế.


CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ

Được tham gia các dự án quy mô, và làm việc với các đối tác quốc tế, các chủ đầu tư danh tiếng.


Lương thỏa thuận, thưởng theo kết quả kinh doanh công ty vào cuối năm


Đảm bảo các chế độ chính sách theo quy định nhà nước


MỨC LƯƠNG: TỪ 10.000.000 VNĐ – 15.000.000 VNĐ (HOẶC THỎA THUẬN)

LIÊN HỆ: MR. JOHNNY, EMAIL: hr@vogiacorp.vn, MOBILE: 0902490701

KIẾN TRÚC SƯ NỘI THẤT
1
24/12/2020

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Lên phương án ý tưởng nội thất theo yêu cầu


Báo cáo phương án cho chủ đầu tư


Lập tiến độ, triển khai các hồ sơ giai đoạn từ TKCS đến hồ sơ thi công


Phối hợp các bộ môn liên quan về kết cấu, MEP…


YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Tốt nghiệp Đại học


Trên 2 năm kinh nghiệm


Có kinh nghiệm tham gia các dự án


Giao tiếp tiếng Anh tốt, đã có kinh nghiệm làm việc với đối tác nước ngoài là một lợi thế


Thành thạo các phần mềm đồ họa như Autocad, sketch up, 3DS max, Photoshop…thành thạo Revit là một lợi thế.


CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ

Được tham gia các dự án quy mô, và làm việc với các đối tác quốc tế, các chủ đầu tư danh tiếng.


Lương thỏa thuận, thưởng theo kết quả kinh doanh công ty vào cuối năm


Đảm bảo các chế độ chính sách theo quy định nhà nước


MỨC LƯƠNG: TỪ 10.000.000 VNĐ – 15.000.000 VNĐ (HOẶC THỎA THUẬN)

LIÊN HỆ: MR. JOHNNY, EMAIL: johnny@vogiacorp.vn, MOBILE: 0902490701

TRƯỞNG NHÓM 3D
1
24/12/2020

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Chủ trì làm phối cảnh, phim cho các dự án lớn


Thể hiện 2D, 3D theo yêu cầu của chủ trì thiết kế


Quản lý nhóm từ 3-4 người


YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Tốt nghiệp Đại học


Trên 3 năm kinh nghiệm


Sử dụng thành thạo phần mềm đồ họa Autocad, sketch up, Lumion, 3DS max, Vray, Photoshop, Revit… biết làm phim 3D là một lợi thế


CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ

Được tham gia các dự án quy mô, và làm việc với các đối tác quốc tế, các chủ đầu tư danh tiếng.


Lương thỏa thuận, thưởng theo kết quả kinh doanh công ty vào cuối năm


Đảm bảo các chế độ chính sách theo quy định nhà nước


MỨC LƯƠNG: TỪ 15.000.000 VNĐ – 20.000.000 VNĐ (HOẶC THỎA THUẬN)

LIÊN HỆ: MR. JOHNNY, EMAIL: hr@vogiacorp.vn, MOBILE: 0902490701

HỌA VIÊN KIẾN TRÚC 2D,3D
1
24/12/2020

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thể hiện 2D, 3D theo yêu cầu của chủ trì thiết kế


Triển khai thiết kế hồ sơ chi tiết nội, ngoại thất


Thực hiện các công việc khác liên quan đến đồ họa


YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Tốt nghiệp Đại học


Trên 2 năm kinh nghiệm


Có kinh nghiệm triển khai dự án kiến trúc hoặc nội thất


Sử dụng thành thạo phần mềm đồ họa Autocad, sketch up, Lumion, 3DS max, Vray, Photoshop, Revit… biết làm phim 3D là một lợi thế


CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ

Được tham gia các dự án quy mô, và làm việc với các đối tác quốc tế, các chủ đầu tư danh tiếng.


Lương thỏa thuận, thưởng theo kết quả kinh doanh công ty vào cuối năm


Đảm bảo các chế độ chính sách theo quy định nhà nước


MỨC LƯƠNG: TỪ 8.000.000 VNĐ – 15.000.000 VNĐ (HOẶC THỎA THUẬN)

LIÊN HỆ: MR. JOHNNY, EMAIL: johnny@vogiacorp.vn, MOBILE: 0902490701

Liên hệ ngay với chúng tôi